Afgelopen voorjaar startten we een verkenning naar mogelijke maatregelen om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren. Dit doen we in samenwerking met vertegenwoordigers van omwonenden en gebruikers van het Paterswoldsemeer, zijnde de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe en het Meerschap. Er is een stuurgroep en een inhoudelijke groep samengesteld waarin deze partijen en het waterschap vertegenwoordigd zijn.

De oproep in juni aan alle gebruikers en omwonenden van het Paterswoldsemeer om mee te denken en ideeën aan te dragen, resulteerde in een lijst met bijna 50 suggesties. De inhoudelijke groep besprak alle voorstellen en maakte in juli een eerste selectie. Hierbij viel een aantal voorstellen af. Zie ook eerdere berichtgeving:

Scenario’s, maatregelen en locaties

Er zijn vervolgens verschillende scenario’s (maatregelenpakketten) benoemd. Hierin krijgen de overgebleven maatregelen/ideeën mogelijk een plek. Daarnaast is ook gekeken naar potentiele locaties waar maatregelen eventueel kunnen worden uitgevoerd. Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft deze scenario’s de afgelopen weken doorgerekend om te kijken welke effecten ze hebben op de waterkwaliteit en de groei van waterplanten.

Extra beoordeling waterplantenexpert

De stuurgroep heeft besloten om de resultaten ook door een onafhankelijke waterplantenspecialist te laten beoordelen. Hierdoor kan uiteindelijk met maximale inzichten worden gekozen voor het scenario dat het beste past bij het Paterswoldsemeer. We hebben hiervoor een landelijke expert op het gebied van oever- en waterplanten gevraagd. Hij zal vanuit zijn expertise vooral kijken naar het mogelijke effect van maatregelen op de groei van waterplanten.

De berekeningen die nu zijn gemaakt, gaan over de effecten van de maatregelen op het gehele Paterswoldsemeer. Er is besloten om ook nog apart naar het zuidelijk deel van het meer te kijken, omdat dit deel het minst diep is.

Toetsing bij omwonenden en gebruikers in najaar

Aanvankelijk wilden we de haalbare scenario’s (maatregelenpakketten) en locaties in augustus met gebruikers en omwonenden van het Paterswoldsemeer delen en vragen om reacties. Door de extra berekeningen en de onafhankelijke beoordeling door de waterplantenexpert, zal dit nu in het najaar gebeuren.