We gaan het hoofdwatersysteem tussen het Paterswoldsemeer en het Hoendiep verbeteren en klimaatbestendig maken.

Verbeteren afvoerroute Paterswoldsemeer - Hoendiep

We gaan aan de slag om twee redenen:

  • Sinds 2022 wordt er een vast peil op het Paterswoldsemeer gehanteerd als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen die tot een verbeterde waterkwaliteit leiden. Door het vaste peil kan het Paterswoldsemeer minder als waterbuffer worden ingezet en moet het water sneller worden afgevoerd.
  • We hebben steeds vaker te maken met heftige regenbuien als gevolg van klimaatverandering. Daardoor moet er ook vaker meer water worden afgevoerd.

Er is onderzocht wat beide ontwikkelingen betekenen voor het watersysteem en de waterafvoer vanaf het Paterswoldsemeer, via Piccardthofplas en het Stadspark, naar gemaal De Verbetering op het Hoendiep. In de berekeningen zijn de klimaatscenario’s meegenomen met een doorkijk tot 2050. 

Werkzaamheden

Op basis van de uitkomst van het onderzoek gaat het waterschap in 2024 het volgende doen:

  • Fors verdiepen van de hoofdwatergangen;
  • Verplaatsen van de Eelderwolderpolderstuw aan de zuidzijde van de A7 naar de noordzijde;
  • Vervangen van een aantal verouderde stuwen;
  • Vervangen van een aantal duikers door grotere duikers.

Kaart klimaatmaatregelen zuid-west Groningen

Op de kaart staan de maatregelen en onderhoud aan het hoofdwatersysteem.

Kaart klimaatmaatregelen zuid-west Groningen.pdflink naar pdf bestand

Samenwerking

Waterschap en gemeente Groningen werken samen in dit project. Om de watergangen toegankelijk te maken voor de baggerboot, gaat de gemeente vanuit onderhoud de onderbegroeiing (bosschages en opschot) en overhangende bomen opsnoeien. Hierdoor valt er ook minder blad in het water waardoor de watergang minder snel weer dichtslibt. Deze werkzaamheden vinden eind 2023, begin 2024 plaats. 

Heb je gevonden wat je zocht?