Kaderrichtlijn Water

Schoon en gezond water is niet vanzelfsprekend. Eind vorige eeuw was de waterkwaliteit in Europa op veel plekken onvoldoende. Van vervuilingen in het ene land, had een ander land last. Daarom is gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Om onze ecosystemen te beschermen. Maar ook onze watervoorraden. Want voor de productie van drinkwater wordt grond- en oppervlaktewater gebruikt. Bovendien willen we graag veilig in en op het water kunnen recreëren.

Voor 2000 bestonden er binnen Europa al wel veel verschillende richtlijnen die invloed hadden op de waterkwaliteit. Om daar meer duidelijkheid in te krijgen, zijn al deze richtlijnen opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW heeft als doel dat alle landen in de EU de waterkwaliteit van rivieren, kustwater, meren én grondwater op orde brengen en geeft daarvoor ook termijnen. In tegenstelling tot de eerdere richtlijnen stelt de KRW de ecologie centraal.

Gemeenschappelijk aanpak binnen Europa

Met de KRW spreekt Europa 'één taal’ op het gebied van watervraagstukken. Grensoverschrijdende waterproblemen kunnen gemeenschappelijk worden aangepakt. De KRW stelt dezelfde eisen aan de Europese Unie-landen en Zwitserland. Daarmee wordt voorkomen dat vervuiling van een bovenstrooms land, zoals Zwitserland een probleem gaat vormen in een benedenstrooms land, zoals Nederland. Bovendien heeft de invoering van de KRW invloed op de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen.

Uitvoering Kaderrichtlijn Water - animatie

Heb je gevonden wat je zocht?