Voor het Paterswoldsemeer hebben we een nieuw peilbesluit vastgesteld. De voorbereidingen voor het peilbesluit zijn gestart in 2019. In dat jaar vond er ook een gebiedsbijeenkomst plaats. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, de belangenafweging en de berekeningen werd duidelijk dat er een extra onderzoek nodig was. In een zogenaamde variantenstudie is gekeken naar maatregelen om de afvoerroute vanaf het Paterswoldsemeer, via het Stadspark, naar gemaal De Verbetering te optimaliseren en klimaatbestendig te maken. Deze maatregelen worden in 2024 uitgevoerd.

Vast peil voor Paterswoldsemeer

Op basis van de verkenning, onderzoeken en variantenstudie is besloten om een vast peil te hanteren. Deze komt overeen met het huidige zomerpeil met een marge van -5 of +5 cm om in te kunnen spelen op weersomstandigheden. 

Uitleg peilbesluit

Benieuwd hoe het peilbesluit tot stand is gekomen, welke onderzoeken er aan vooraf zijn gegaan en welk effect het peilbesluit heeft op je woon- en leefomgeving? Via een Storymap nemen wij je aan de hand van beeld, kaartmateriaal en een heldere uitleg mee in het hele proces.

Digitaal toegankelijkheid storymap

De storymap is niet digitaal toegankelijk. Wanneer je om een of andere reden de storymap niet kunt lezen of als je vragen hebt stuur een e-mail naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?