Veelgestelde vragen waterplanten

Wat doet het waterschap als er overlast ontstaat door de toename aan waterplanten?

Het Paterswoldsemeer wordt beheerd en onderhouden door het Meerschap Paterswolde. Daar waar waterplanten nu al voor overlast zorgen, wordt gemaaid op grond van het maaibeleid van het Meerschap Paterswolde. Wij hebben afspraken gemaakt met het Meerschap Paterswolde en belangenpartijen in het gebied hoe in de toekomst om te gaan met waterplanten, mocht er een toename zijn van waterplanten. De afspraken met het Meerschap hebben wij vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het maaibeleid is geactualiseerd en opgenomen in het waterplantenbeheerplan Paterswoldsemeer. Deze is in juni 2023 door het algemeen bestuur van het Meerschap vastgesteld.

Leiden de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water tot toename van waterplanten in het Paterswoldsemeer?

Ja, maar overlast door waterplanten wordt voorkomen. De Kaderrrichtlijn Water vraagt eigenlijk om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren voor zover dat maatschappelijk mogelijk is. Daarom is samen met de begeleidingsgroep in kaart gebracht waar wel en waar geen waterplanten mogen staan. Deze kaart is opgenomen in het waterplantenbeheerplan van het Meerschap. Deze is in juni 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur van het Meerschap. Daar waar planten voor overlast zorgen worden ze weggemaaid. Met monitoring wordt een vinger aan de pols gehouden. 

Heb je gevonden wat je zocht?