Blauwalg

Bijna ieder jaar ontstaat er op het Paterswoldsemeer overlast door blauwalg. Het terugdringen van blauwalg maakt op zichzelf geen onderdeel uit van de KRW-doelen. Echter de KRW-maatregelen dragen wel bij aan de reductie van blauwalg. Vooral doordat we deels inzetten op fosfaatreductie. Fosfaat is een belangrijke voedingsbron voor blauwalg. Helemaal verdwijnen zal blauwalg helaas niet.

Blauwalg en het Paterswoldsemeer

De zon schijnt de temperatuur stijgt. Wat is lekkerder dan verkoeling te zoeken in het water. Maar soms kan blauwalg de pret aardig verstoren. Hoe zit het precies met blauwalg in het Paterswoldsemeer? In nog geen 4 minuten weet je het!

Wat is blauwalg?

Blauwalg is geen alg, maar een bacterie die zich snel kan vermeerderen als de omstandigheden gunstig zijn. Het is een natuurlijk fenomeen dat moeilijk te bestrijden is. De belangrijkste factoren die de ontwikkeling van algen, en ook blauwalgen, bevorderen zijn: de watertemperatuur, de hoeveelheid voedingsstoffen en het licht in het water. Doorstroming, diepte, ligging en wind kunnen daarnaast bepalend zijn voor het ophopen van blauwalg en de overlast die hierdoor ontstaat.

Als bacteriën sterven komen gifstoffen vrij, die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, zoals misselijkheid, braken en diarree. Niet alleen bij mensen, maar ook bij huisdieren zoals honden. De klachten kunnen ontstaan door het binnenkrijgen van water of door het huidcontact.

Hoe wordt het probleem met blauwalg aangepakt?

Een lange termijn oplossing voor het blauwalgprobleem is niet zo eenvoudig. Het waterschap voert verschillende maatregelen uit om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren volgens de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze maatregelen worden in verschillende fasen uitgevoerd.

 • Onderdeel van de uitgevoerde KRW-maatregelen fase 2 voor het Paterswoldsemeer is het verlagen van het nutriëntengehalte. Nutriënten, zoals fosfaat, vormen voedingsstoffen voor blauwalgen. Daarmee zou in theorie de blauwalgproductie kunnen worden verminderd. Het doel is om de verblijftijd, de troebelheid en de beschikbaarheid van voedingsstoffen zoveel mogelijk te beperken. Een voorbeeld hiervan is het inlaten van water uit de Drentsche Aa. Dat is minder voedselrijk dan het inlaatwater uit het Noord Willemskanaal.
 • Naast het gemaal Hoornsedijk aan de oostzijde van het meer leggen wij een ijzerzandpassage aan die bijdraagt aan de vermindering van de fosfaatbelasting. Het geloosde polderwater wordt gezuiverd en komt schoner op het Paterswoldsemeer.
 • Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar blauwalg, waarbij ingezet wordt op het beter en eerder ontdekken van blauwalg (algensensor Ecowatch). 

Ook als deze KRW-maatregelen zijn uitgevoerd, zal er af en toe overlast ontstaan door blauwalg. Om te voorkomen dat er te veel waterplanten gaan groeien, zetten we niet extra in op het verminderen van voedingsstoffen. Het KRW-maatregelenpakket voor de periode 2022-2027 is vooral gericht op het creëren van extra leef- en paaigebied voor vissen en macrofauna. Extra verminderen van voedingsstoffen zou leiden tot waterplantenoverlast hetgeen recreatie belemmert.

Waar kun je zien hoe de waterkwaliteit is?

 • Op zwemwater.nl wordt tijdens het zwemwaterseizoen aangegeven of het zwemwater veilig is. Van 1 mei tot 1 oktober controleren we de kwaliteit van het water voor de zwemplassen in ons werkgebied.
 • Er bestaat een zwemwaterapp: zwemwater.
  • In deze app staat een overzicht van alle officiële zwemlocaties in Nederland
  • Per locatie zie je wat de kwaliteit van het zwemwater is, wanneer er voor het laatst gecontroleerd is en wanneer er weer een controle plaatsvindt.
  • Ook staat er informatie over de zwemplek, bijvoorbeeld of er een kiosk, parkeerplek of toiletten zijn. 

Wat te doen als je gezwommen hebt en last van blauwalg krijgt?

Als je in contact bent gekomen met blauwalg, douche je goed af na het zwemmen en raadpleeg zo nodig de huisarts.

Testen op blauwalg

 • In de zomerperiode (mei tot oktober) testen wij het water in officiële zwemplassen op temperatuur, voedingswaarden en bacteriën;
 • Dit testen doen wij minimaal 8x per jaar, waarvan in juli en augustus 2x per maand;
 • Wij blijven de waterkwaliteit met een verhoogde frequentie monitoren als ergens blauwalg is geconstateerd;
 • Wij adviseren de provincie om borden te plaatsen met een waarschuwing om niet te gaan zwemmen, als we blauwalg constateren bij een verhoogd gehalte. De provincie vraagt het Meerschap deze borden te plaatsen bij de zwemlocaties De Leijte en Hoornseplas. 

Wat is blauwalg en wat kunnen we er tegen doen?

Dat lees je in deze flyer.

Blauwalg en het Paterswoldsemeer - flyerlink naar pdf bestand

Heb je gevonden wat je zocht?