Veelgestelde vragen blauwalg:

Wat is blauwalg?

Blauwalg is een bacterie die bij zwemmers diarree, misselijkheid, koorts, jeuk of rode ogen kan veroorzaken. Als blauwalg wordt geconstateerd in een van de officiële zwemplassen kan de provincie een zwemverbod instellen.

Helpen de KRW maatregelen nou wel of niet tegen blauwalg? En hoe dan?

Blauwalgenoverlast ontstaat vaak in plassen en meren waar weinig stroming is (lange verblijftijd water), dit in combinatie van perioden met weinig wind en hoge temperaturen. Is daarnaast het water troebel en voedselrijk, dan zijn dit de optimale omstandigheden voor blauwalgen en is er een reële kans op blauwalgengroei.

De KRW maatregelen voor het Paterswoldsemeer hebben onder andere tot doel om de verblijftijd, de troebelheid en de beschikbaarheid aan voedingsstoffen zoveel mogelijk te beperken. Een voorbeeld daarvan is het inlaten van water uit de Drentse Aa. Dat is minder voedselrijk dan het huidige inlaatwater uit het Noord Willemskanaal. Andere maatregelen die worden genomen bevorderen de helderheid en de plantengroei, waarmee de kans op blauwalgengroei verder wordt beperkt. We zetten echter niet in op maximale reductie van voedingsstoffen, omdat het meer dan te helder wordt en er veel waterplanten gaan groeien. Daarom zal er altijd nog wel enige overlast door blauwalg blijven.

Wie is verantwoordelijk voor bestrijding blauwalg; Meerschap of waterschap?

Het waterschap meet de waterkwaliteit en met de uitvoering van de KRW maatregelen zetten we indirect en direct in op het verminderen van blauwalg. Het beheer en onderhoud van het Paterswoldsemeer ligt bij het Meerschap. Wanneer blauwalg zich openbaart en er zich drijflagen vormen trekken het Meerschap en het waterschap gezamenlijk op om waar mogelijk drijflagen te ruimen.

In relatie tot blauwalg, lost inlaten vanuit Drentsche Aa dan voldoende op?

Inlaten vanuit de Drentsche Aa in plaats vanuit het Noord Willemskanaal kan bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Een betere waterkwaliteit heeft indirect een positief effect op het terugdringen van blauwalg, onder andere doordat er zuurstof in het water komt en de voedselrijkdom wordt teruggedrongen. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de verdere waterkwaliteit te verbeteren.

Heb je gevonden wat je zocht?