Veelgestelde vragen Hoornsedijk en ijzerzandpassage:

Is ijzerzand schadelijk voor dieren als vissen, kikkers, vogels. Koeien en paarden?

Nee het ijzerzand is niet schadelijk voor dieren, het blijft in het bassin en wordt niet verspreid. Het ijzerzand bindt het fosfaat in het zand dat een soort filter is, waardoor het niet meer beschikbaar is voor de algen. Het fosfaat komt ook niet in de lucht. Na 10 jaar wordt het ijzerzand vervangen.

Waarom zijn de bassins in de huidige sloten verwerkt?

Om de landschappelijke structuur te handhaven is de ijzerzandpassage ingepast binnen het (langgerekte) verkavelingspatroon van de polder. De vorm van het filtersysteem is gebaseerd op de strokenverkaveling ter plaatse waarbij de bestaande watergangen ook binnen de ijzerzandpassage terugkomen. Ook door de wallen/kades niet te hoog te maken en de oever langs de watergang tussen het gemaal en het meer te handhaven blijft er meer afstand tot de recreatiewoningen en is de huidige landschappelijke structuur gehandhaafd. De bassins zijn dus in het huidige slotenpatroon verwerkt, maar zijn dus wel breder dan de huidige sloten om voldoende bergingscapaciteit te hebben.

Hoe zit het met grondvervuiling?

Het polderwater wordt gefilterd/gezuiverd door het ijzerzand en wordt 80-90% schoner afgevoerd naar het Paterswoldsemeer. Doordat fosfor en dan in het bijzonder fosfaat heel goed binden aan het ijzerlaagje blijven deze stoffen achter in het ijzerzand en niet in de grond.

Krijgen we nu meer te maken met muggenoverlast?

Nee. In het ijzerzandbassin hebben we te maken met bewegend water. Muggen leven voornamelijk in de buurt van stilstaand water omdat de vrouwtjes daar hun eitjes leggen.

De fosfaten die gefilterd worden uit het water en in het zand worden verzameld, zijn die niet schadelijk voor ons als omwonenden, komen die niet in de lucht bijvoorbeeld?

Het ijzerzand bindt het fosfaat in het zand dat een soort filter is, waardoor het niet meer beschikbaar is voor de algen. Nee dit komt niet in de lucht. Na 10 jaar wordt het ijzerzand vervangen.

Is het nieuwe gemaal groter en maakt het meer geluid?

Het nieuwe gemaal verschilt wat betreft het formaat nagenoeg niets met het oude gemaal en maakt zeker niet meer geluid. De capaciteit van het gemaal is groter omdat er rekening wordt gehouden met klimaatverandering.  De stroming in de kreek is weggevallen omdat het gemaal nu loost op het ijzerzandbassin.

Wat is de levensduur van het ijzerzandbassin?

Na 10 jaar moet het ijzerzand vervangen worden.

Kan de aanleg van een ijzerzandbassin uit, voor het zuiveren van water uit een polder met een klein oppervlakte?

Uit onderzoek is gebleken dat ten opzichte van de totale belasting van fosfaat op het PWM deze met 20% gereduceerd kan worden door de aanleg van het ijzerzandbassin achter het gemaal Hoornsedijk (bemalingsoppervlak van 60 ha). Dit is een aanzienlijke bijdrage in de verbetering van de waterkwaliteit vanuit de KRW opgave.

Heb je gevonden wat je zocht?