Projectinformatie

We willen graag een Paterswoldsemeer met schoon water, goede natuurwaarden, veel verschillende planten en dieren, weinig blauwalg én zonder al te veel last van waterplanten. Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast verbeteren we de afvoerroute vanaf het Paterswoldsemeer naar gemaal De Verbetering in het Hoendiep.