Bij de start van dit schooljaar daagde waterschap Noorderzijlvest ruim 200 tweedejaars Technasium-leerlingen uit: ontwerp een vissenhotel en maak het hotel ook boven water ‘zichtbaar’. Het creëren van deze kunstmatige schuil- en paaiplaatsen voor vissen en kleine waterbeestjes is één van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen (KRW) die in 2020 samen met vertegenwoordigers van omwonenden en gebruikers van het meer is bedacht.

Vissenhotel ontwerpen

Een trimester lang werkten leerlingen van RSG De Borgen, het Praedinius Gymnasium en het Stadslyceum aan hun ontwerpen. De 10 beste ontwerpen zijn tussen 8 en 10 maart in het Wall House te bezichtigen. Bezoekers mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete vissenhotel. Online stemmen kan ook. Een vakjury zal eveneens een favoriet kiezen. De twee winnende ontwerpen worden, zo ver als haalbaar, daadwerkelijk uitgevoerd. 

Architectonische Wall House, aan het Paterswoldsemeer

Maquettes in het Wall House

De ontwerpen zijn uitgewerkt tot maquettes. Deze worden tentoongesteld in het prachtig architectonische Wall House, dat direct aan het Paterswoldsemeer ligt. Op dinsdag 8 maart, woensdag 9 maart of donderdag 10 maart tussen 12.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers op aanmelding komen kijken.

Aanmelden noodzakelijk

Vanwege brandweervoorschriften mogen er maximaal 30 personen tegelijkertijd in het Wall House zijn. Wil je komen kijken en je stem uitbrengen, meld je dan aan via paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl en geef aan welke middag je langs wilt komen. 

Online stemmen vanaf 7 maart

Wel geïnteresseerd, maar niet in de gelegenheid om naar het Wall House te komen? Alle ontwerpen staan vanaf 7 maart met elk een kort filmpje op de pagina ontwerpen vissenhotel Paterswoldsemeer. Via een online stemformulier kan gestemd worden tot en met 10 maart. 

Vissenhotels als Kaderrichtlijn Water-maatregel

Het aanleggen van vissenhotels is één van de maatregelen die het waterschap neemt om de (ecologische) waterkwaliteit van het meer te verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op dit moment heeft het meer te weinig schuil- en paaiplekken voor vissen en kleine waterbeestjes. Het waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan. Daarnaast zorgen ook deze kunstmatige constructies voor een ecologische verbetering. De hotels komen onder of nabij de steigers aan de oostzijde van het meer te liggen. 

Jongeren en water

Noorderzijlvest zet al langere tijd in op educatie om het bewustzijn te vergroten bij jongeren. Het gaat dan niet alleen om kennis. Het waterschap wil graag dat waterthema’s betekenis krijgen en dat jongeren in staat zijn het op zichzelf en hun eigen leefomgeving te betrekken. Daarnaast merkt het waterschap dat jongeren vaak nog heel creatief denken.