Dit jaar worden de Kaderrichtlijn Water maatregelen (KRW) voor de derde en laatste fase uitgevoerd. Op verschillende plekken op en langs het meer is dat goed zichtbaar. Het kap- en snoeiwerk is inmiddels klaar en er wordt hard gewerkt aan de andere maatregelen.

Meters maken

Aanleg oeverbeschoeiing

De aannemer werkt volgens een strakke planning om zo het werk eind dit jaar af te kunnen ronden. Er worden dus meters gemaakt:

 • Het kap- en snoeiwerk is uitgevoerd. Een deel van de takken zijn en worden verwerkt in de vissenhotels en een stuk van de oeverbeschoeiing. De rest van het hout wordt deels in stammen en deels versnipperd afgevoerd;
 • De vissenhotels onder de steigers aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer zijn geplaatst. De steigers worden nu voorzien van een nieuw houten dek;
 • De brug bij Halve Manen is bijna klaar. Het gebied blijft nog wel afgezet totdat het wandelpad is aangelegd;
 • Rondom de eilanden in het midden van het meer worden vooroevers geplaatst. Hier achter komen de natuurvriendelijke oevers te liggen;
 • Er is een deel van de herplant uitgevoerd. We planten nieuwe bomen en struiken aan ter compensatie van het kap- en snoeiwerk.

Planning uitvoering KRW-maatregelen Paterswoldsemeer

De planning is op een kaart weergegeven. Hierop zie wanneer de aannemer op welke locatie aan het werk is.

Planning uitvoering KRW-maatregelen Paterswoldsemeer (op de kaart).pdf link naar pdf bestand

Planning

 • Locatie 1 – aanleg natuurvriendelijke oevers Noordoosthoek: september – oktober 2024
 • Locatie 2 – aanleg natuurvriendelijke zone Halve Manen: september – oktober 2024
 • Locatie C – renovatie steigers en aanleg vissenhotels: februari – maart 2024
 • Locatie 4 + 5: aanleg natuurvriendelijke oevers eilanden in het midden van het Meer (Lange Drie en De Zweerden): maart – april 2024
 • Locatie 6: aanleg natuurvriendelijke oevers langs oever Zomers Buiten: 1e helft mei 2024
 • Locatie 7 + 8: aanleg natuurvriendelijke oevers Slakkeneiland en Neerwolde: 2e helft mei
 • Locatie 10 + 11 + 12: aanleg natuurvriendelijke oevers eilanden zuidelijk deel van het Meer: oktober 2024
 • Locatie 14: aanleg natuurvriendelijke oevers achter Zomers Buiten: half augustus – half september, waarbij precieze planning nog volgt
 • Locatie 18: aanleg natuurvriendelijke oever Leijenloop: augustus – oktober 2024, waarbij precieze planning nog volgt
 • Locaties A + B: plaatsing vissenbossen langs oever bij Scandinavisch Dorp en bij ingang watergang langs het Wilgenpad: oktober 2024
Plaatsing onderdeel vissenhotel
Plaatsing onderdeel vissenhotel - Nieuwe brug bij Halve Manen