De werkzaamheden rondom de Meerschapsboerderij zijn gestart.

Voor de kerstvakantie wordt door aannemer JelleBijlsmaBV voornamelijk voorbereidend werk uitgevoerd. Onder andere het uitzetten van tracés, het aanleggen van rijplaten, bagger- en grondwerktransport. Ook worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Na de kerstvakantie legt de aannemer een nieuwe stuw, vispassage, duiker en ijsvogelwand aan.

Vlog

Projectmedewerker Marion is op pad gegaan met haar camera en laat je het een en ander zien in haar eerste vlog.