Waterschap Noorderzijlvest is bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat gebeurt in drie fasen. De maatregelen voor de derde en laatste fase gaan begin januari 2024 in uitvoering. Deze maatregelen zijn in 2020 bedacht in co-creatie met vertegenwoordigers namens bewoners, recreanten, ondernemers, natuur en sportvisserij. De afgelopen jaren zijn de maatregelen verder uitgewerkt en voorbereid. Op woensdagochtend 13 december werd de officiële aftrap gegeven voor de uitvoering van het werk.

Meer in Balans – 2 (Groningen en Drenthe)

De KRW-maatregelen Paterswoldsemeer fase 3 worden onder de projectnaam Meer in Balans – 2 (Groningen en Drenthe) uitgevoerd. Op verschillende plekken in het Paterswoldsemeer komen natuurvriendelijke oevers. Hier gaan water- en oeverplanten groeien die stikstof en fosfaat opnemen uit het water. Daardoor verbetert de waterkwaliteit. Ook ontstaat zo meer natuurlijke leefruimte voor vissen en waterbeestjes. Om extra schuil- en paaiplekken te creëren voor vissen en kleine waterbeestjes komen er ook vissenbossen en vissenhotels in het meer te liggen.

Symbolisch startsein aanvang werk

Aannemersbedrijf Oosterhuis BV gaat het werk samen met onderaannemers De Boer & De Groot civiele werken en aannemingsbedrijf Van Schaik Ingen uitvoeren. Arcadis verzorgt de directievoering en toezicht. Daarnaast wordt samengewerkt met het Meerschap Paterswolde en Natuurmonumenten en zijn ook vertegenwoordigers uit de omgeving actief en betrokken. Gezamenlijk gaven zij symbolisch het startsein voor de uitvoering van het werk door het afmaken van een informatieve plaat over de uit te voeren maatregelen. 

"Invulling geven aan een grote opgave in een gebied met veel uiteenlopende belangen kan uitdagend zijn”, aldus Arie van Wijk, dagelijks bestuurslid bij Waterschap Noorderzijlvest. “Bij het Paterswoldsemeer zijn we trots op het feit dat we dit samen met de omgeving hebben gedaan. Samen met de omwonenden en belanghebbenden is een maatregelenpakket tot stand gekomen waarin er een balans is tussen recreatie en natuur. We hopen dat dit zal leiden tot een Paterswoldsemeer waar mens en dier nog lang van genieten”.

Uitvoering in 2024

Tot aan de start van het broedseizoen op 15 maart zal vooral het snoeiwerk worden uitgevoerd. Bij het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers worden de huidige oevers flink uitgedund, zodat er minder blad in het water valt. Dat ziet er tijdelijk behoorlijk kaal uit, maar de oevers vergroenen ook snel weer. Het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers, de vissenbossen en vissenhotels gebeurt verdeeld over het jaar, waarbij veel rekening wordt gehouden met het recreatieseizoen. In het vroege voorjaar en in december van 2024 worden op verschillende locaties ter compensatie bomen en struiken aangeplant.

Foto van links naar rechts: Omgeving en gebruikers: Hennie van Beek, bestuurslid Federatie Recreatieverenigingen en tevens lid van de begeleidingsgroep, Meerschap Paterswolde: Karin Hunzinker, directeur Arcadis: Jannes Boer, hoofd adviesgroep gebiedsinrichting , Waterschap Noorderzijlvest: Arie van Wijk, dagelijks bestuurslid, Natuurmonumenten: John Dijkema, coördinator natuurbeheer Groningen Noord Drenthe, Aannemersbedrijf Oosterhuis B.V.: Adrie Masteling, bedrijfsleider.