Resultaten waterplanteninspectie 2023

Op maandag 12 juni voer waterplantenexpert Roelf Pot samen met Tamme Kamminga, beheerder bij het Meerschap, over het Paterswoldsemeer om opname te doen van de waterplantengroei. Deze waterplanteninspectie is voor het derde achtereenvolgende jaar uitgevoerd.

Waterplanteninspectie juni 2023 (verslag)

Op het moment van de inspectie waren er nog weinig waterplanten tot ontwikkeling gekomen. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij het natte en koude voorjaar. Ten opzichte van 2022 was er weinig veranderd in de begroeiing. De fonteinkruiden namen iets toe en de waterpest nam nog verder af. Inmiddels heeft het Meerschap meerdere meldingen gekregen van overlast door waterplanten. Vanaf 10 juli ligt de maaiboot op het Paterswoldsemeer. 

Een kort verslag van de waterplanteninspectie: Memo Inspectieronde waterplanten Paterswoldsemeer juni 2023.pdflink naar pdf bestand

Waterplanteninspectie augustus 2023

In augustus voert Roelf Pot een uitgebreidere opname uit en brengt nauwkeuriger in kaart waar welke planten groeien. Deze zogenaamde kartering wordt ook voor de derde keer uitgevoerd. Door de ontwikkeling over de jaren te volgen kunnen we mogelijk sneller inschatten waar waterplanten opkomen en groeien zodat we daar meer op kunnen anticiperen bij het maaien. 

Meer informatie

Monitoring van de waterkwaliteit is belangrijk. Zo kunnen we zien wat de waterkwaliteit is en welk effect uitgevoerde maatregelen hebben op deze kwaliteit. Monitoring