Sinds 2021 monitort waterplantenexpert Roelf Pot de waterplantenontwikkeling op het Paterswoldsemeer. Tamme Kamminga, beheerder bij het Meerschap Paterswolde, gaat ook altijd mee. De monitoring bestaat uit een inspectieronde in het voorjaar en een uitgebreidere waterplantenkartering in de zomer. 

Waterplantenkartering 15 augustus 2023 (verslag)

Op 15 augustus gingen Roelf en Tamme het meer op voor de waterplantenkartering. Het algemene beeld was dat de begroeiing zich in 2023, net als 2022, veel minder heeft kunnen ontwikkelen dan in 2021. Dat komt vermoedelijk doordat de watertemperatuur lang laag bleef. Daarnaast speelt ook blauwalgengroei een rol. Uitbreiding van de planten naar dieper water vindt in de zomer plaats en dat was door de vertroebeling toen niet meer mogelijk. Ook nieuwe vestigingen vanuit ronddrijvende stekjes was daardoor toen al vrijwel niet meer mogelijk.
Doorgroeid fonteinkruid heeft het ten opzichte van andere planten het meest gedaan. De planten ontwikkelen zich goed vanuit de wortelstokken waarmee ze overwinteren. Doorgroeid fonteinkruid werd dan ook op dezelfde plaatsen gevonden als eerdere jaren. Doordat ze op tijd begonnen te groeien konden ze het wateroppervlakte bereiken voordat het troebel werd. De belangrijkste groeiplekken zijn eind juli gemaaid. Desondanks hebben de wortelstokken zich misschien iets verder weten uit te breiden. 
Een kort verslag van de waterplantenkartering: Rapport waterplantenkartering Paterswoldsemeer 2023.pdf 

Volgen ontwikkelingen

Door de ontwikkeling over de jaren te volgen kunnen we mogelijk sneller inschatten waar waterplanten opkomen en groeien, zodat het Meerschap daar beter op kan anticiperen bij het maaien. 

Meer informatie

Monitoring van de waterkwaliteit is belangrijk. Zo kunnen we zien wat de waterkwaliteit is en welk effect de uitgevoerde maatregelen hebben op deze kwaliteit. Meer informatie monitoring.