Voor een tweede jaar gingen 17 vrijwilligers in 2023 op pad met een secchischijf om het doorzicht van het Paterswoldsemeer te meten. Op 23 meetpunten brachten zij het doorzicht wekelijks of tweewekelijks in kaart. De resultaten bespraken het waterschap en de vrijwilligers op donderdag 15 februari.

Conclusie: 2e meetpunt is wenselijk 

De meetgegevens uit 2022 en 2023 geven voldoende beeld over de validiteit van het KRW-meetpunt (locatie De Leijte). Het meten heeft inzichten opgeleverd die we zonder de doorzichtmetingen niet hadden gehad. Op hoofdlijnen hebben we het volgende kunnen concluderen:

  • De meetgegevens van het KRW-meetpunt komen overeen met het ‘verloop’ van de andere meetpunten, maar ligt gemiddeld iets lager;
  • Er is enig, maar geen groot verschil in het doorzicht in het noordelijk en zuidelijk deel van het meer;
  • Omdat het KRW-meetpunt een iets lager doorzicht meet dan gemiddeld, is het wenselijk om een tweede regulier meetpunt in het Paterswoldsemeer te hebben. Deze wordt in het noordelijk deel van het meer geplaatst.

Rapport doorzichtmeten

Voortzetting in 2024 - 4 tot 6 metingen

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het al dan niet voortzetten van de metingen in 2024. In principe geven de metingen uit 2022 en 2023 voldoende beeld om de hoofdvraag te beantwoorden. Vanuit de aanwezigen gaf een aantal doorzichtmeters aan de metingen graag voort te willen zetten. Dat is niet noodzakelijk, maar de voortzetting in afgeslankte vorm (meting terugbrengen van 23 naar 4 tot 6 metingen) zou extra inzichten geven en onderbouwing van de nu getrokken conclusies. We gaan daarom kijken of we in 2024 in afgeslankte vorm (4-6 meetpunten) de metingen nog één seizoen voort kunnen zetten.

Waarom doorzichtmetingen

Voor de ontwikkeling van waterplanten is het doorzicht een belangrijke parameter. Het doorzicht is een maat voor de waterdiepte tot waar het zonlicht kan doordringen. Het doorzicht kan met een secchischijf eenvoudig gemeten worden en geeft inzicht in de potentiële ontwikkeling van waterplanten. Het waterschap meet voor de Kaderrichtlijn Water het doorzicht maandelijks bij locatie De Leijte, gelegen aan de zuidoostkant van het meer. De vraag was of dit meetpunt een goed inzicht gaf van het doorzicht in het gehele meer. Ook waren we benieuwd of er veel verschil is in doorzicht in het diepere noordelijke deel van het Paterswoldsemeer en het ondiepe zuidelijk deel.

Secchischijf

De secchischijf is een ronde schijf die bevestigd is aan een draad of een stang. Dit uiterst eenvoudige instrument wordt gebruikt om de lichtdoorlaatbaarheid in het water te meten. De schijf wordt te water gelaten en de diepte waarop de schijf niet meer te zien is wordt afgelezen via een maatverdeling op de stang of draad. Deze zogenaamde secchi-diepte geeft de troebelheid van het water weer.