Om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) treft het waterschap verschillende maatregelen. Het waterschap en Natuurmonumenten hebben samen gewerkt aan het opstellen van een integraal herinrichtingsplan voor het gebied. Dit project plan ligt van 7 augustus tot en met 18 september ter inzage.

Natuurmonumenten heeft aangeboden om op hun perceel grenzend aan het Kluivingsbos en de Leijenloop de KRW-opgave te combineren met hun SKNL-opgave (Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap). Een particuliere perceeleigenaar werkt hier tevens aan mee. 

Integraal herinrichtingsplan

Het waterschap en Natuurmonumenten hebben de afgelopen maanden samen gewerkt aan het opstellen van een integraal herinrichtingsplan voor het gebied. De omwonenden zijn hierop betrokken. Bij de uitvoering van de KRW-maatregelen neemt het waterschap een deel van de natuuropgave mee, zodat er minder hinder voor aanwonenden is en geen dubbel werk plaats vindt. Daarna voert Natuurmonumenten het verdere werk zelf uit.

Projectplan ter inzage

Van 7 augustus tot en met 18 september ligt het projectplan Leijenloop ter inzage bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

KRW-maatregelen

Meer informatie is ook te vinden op de pagina Uit te voeren KRW-maatregelen