Welk vissenhotel verdient vijf sterren? Van 7 tot en met 10 maart kon gestemd worden op één van de 10 ontwerpen gemaakt door leerlingen van RSG De Borgen, het Praedinius Gymnasium en het Stadslyceum. Ook een vakjury beoordeelde de ontwerpen. Waterschap Noorderzijlvest is initiatiefnemer en opdrachtgever van deze Technasium-opdracht. Het waterschap legt de komende jaren tien vissenhotels aan in het Paterswoldsemeer en wil ook jongeren hierbij betrekken. Het ontwerp van Arthur, Simon, Jarien en Nadine (RSG De Borgen) bleek de publieksfavoriet. Hugo, Robin, Nadine en Marloes (Stadslyceum) ontvingen na uitvoerig beraad de vakjuryprijs. Beide ontwerpen worden vertaald naar de praktijk en liggen straks in het Paterswoldsemeer.

Ruim 200 leerlingen deden aan de opdracht mee. De 10 beste ontwerpen waren afgelopen week zowel online als in het Wall House #2 te bezichtigen. “Jongeren komen soms met de meest inspirerende ideeën. Dat bleek ook wel uit deze opdracht”, aldus Annette van Velde. Zij nam namens het dagelijks bestuur van het waterschap zitting in de vakjury. “We waren echt verrast door de creatieve, maar vaak ook bruikbare ideeën. Ieder ontwerp had wel een aantal sterke punten. Het was dan ook heel moeilijk om een keuze te maken”.

Benieuwd naar de ontwerpen die gewonnen hebben? Bekijk dan de vlog: ‘Vissenhotels voor het Paterswoldsemeer’ - YouTube(externe link)

Publieksprijs

Er zijn in totaal 288 stemmen uitgebracht. Met ruim 30% van de stemmen bleek het ontwerp van Arthur, Simon, Jarien en Nadine van RSG De Borgen de publieksfavoriet. Jarien: “Terwijl je bezig bent met de opdracht denk je er niet echt over na dat je samenwerkt met het waterschap. Maar het is eigenlijk wel heel vet dat er dingen uit ons plan worden uitgevoerd.”

Oordeel vakjury

De vakjury beoordeelde de ontwerpen op verschillende onderdelen: haalbaarheid, duurzaamheid, functionaliteit, originaliteit, het technische ontwerp en de communicatie. De opdracht was namelijk om het vissenhotel ook ‘boven water zichtbaar te maken’. Het ontwerp van Hugo, Robin, Nadine en Marloes scoorde uiteindelijk de meeste punten. Marloes: “Het wordt vast niet in z’n geheel overgenomen, maar grotendeels kan wel. Daar kom ik dan met mijn moeder en mijn zusje langs over een paar jaar. Toch wel leuk.”

Vertaling naar de praktijk

De twee winnende groepjes mogen een kanopolo-clinic volgen bij Kanovereniging Groningen. Daarnaast laat het waterschap hun ontwerpen vertalen naar een echt ontwerp. Op onderdelen worden aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld na doorberekening van constructies. Ook op het gebied van materialen volgen misschien aanpassingen, zodat de ontwerpen nog iets duurzamer zijn. Maar uiteindelijk zullen de leerlingen hun eigen ontwerpen herkennen, als ze in het PWM liggen.

Vissenhotels als Kaderrichtlijn Water-maatregel

Het aanleggen van vissenhotels is één van de maatregelen die het waterschap neemt om de (ecologische) waterkwaliteit van het meer te verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op dit moment heeft het meer te weinig schuil- en paaiplekken voor vissen en kleine waterbeestjes. Het waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan. Daarnaast zorgen ook deze kunstmatige constructies voor een ecologische verbetering. Deze kunstmatige constructies noemen we vissenhotels. De hotels komen onder of nabij de steigers aan de oostzijde van het meer te liggen.

Jongeren en water

Noorderzijlvest zet al langere tijd in op educatie om het bewustzijn te vergroten bij jongeren. Het gaat dan niet alleen om kennis. Het waterschap wil graag dat waterthema’s betekenis krijgen en dat jongeren in staat zijn het op zichzelf en hun eigen leefomgeving te betrekken.