Om de waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer te verbeteren zonder dat er overmatige waterplantengroei optreedt is er een specifiek maatregelenpakket samen met de omgeving bedacht. Om de vinger aan de pols te houden wordt de groei van waterplanten gedurende het seizoen gemonitord. En enthousiaste omwonenden helpen ons daarbij. Zij meten net als vorig jaar wat het doorzicht van het water is gedurende het seizoen. 

Voor het waterschap leveren deze metingen waardevolle informatie op. 

Eerste conclusie vorig jaar

De metingen door de vrijwilligers ondersteunen de trend op het KRW-meetpunt bij zwemlocatie De Lijte. Er leek weinig verschil te zijn tussen noordelijke en zuidelijke meetpunten in het Paterswoldsemeer. Alleen in de tweede helft van augustus 2022 was het doorzicht aan de zuidkant wat lager dan aan de noordkant. Op basis van het KRW-meetpunt lijkt het jaarlijkse verloop van het doorzicht de laatste jaren wisselvalliger te zijn geworden.
We zijn benieuwd wat 2023 laat zien.

Rapport doorzichtmeten

Vlog 'Wie zijn die meters op het Paterswoldsemeer' 

Kijk mee met 4 van de 17 vrijwillige doorzichtmeters die aan de slag zijn gegaan in het Paterswoldsemeer gedurende het seizoen. De gegevens worden meegenomen in de aanpak en onderzoek naar een betere waterkwaliteit (vlog september 2022).