Er worden dit jaar verschillende maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op veel plekken is dat inmiddels goed zichtbaar. 

Voortgang

De afgelopen maanden is veel werk verricht:  

  • De steigers langs het Hoornsepad, met daaronder de vissenhotels, zijn klaar en worden binnenkort overgedragen aan het Meerschap; 
  • Dat geldt ook voor de brug bij Halve Manen, al is deze nog niet toegankelijk voor publiek. Het gebied Halve Manen is namelijk nog niet gereed; 
  • De geplande herplant voor het voorjaar is uitgevoerd. In het najaar planten we nog meer bomen en struiken aan; 
  • De oeverbeschoeiing bij de grote eilanden in het midden van het meer (De Lange Drie en De Zweerden) zijn geplaatst en het grondwerk is bijna klaar. Daarna wordt alles netjes afgewerkt en de oeverwal ingezaaid met graszaad.
  • De vooroever bij Zomers Buiten is alvast geprofileerd. De aannemer start hier op korte termijn met de aanleg van de oeverbeschoeiing; 
  • Daarna worden de kleinere eilanden voorzien van natuurvriendelijke oevers met beschoeiing (zie kaartje met planning). 

Ecologische begeleiding

Om de verstoring van dieren te beperken en zorgvuldig te werken heeft het waterschap van te voren onderzoeken uitgevoerd. Ook is gekeken welke verzachtende en compenserende maatregelen we moeten nemen en werkt de aannemer volgens een ecologisch werkprotocol. Iedere locatie wordt voordat er werk wordt uitgevoerd door een ecoloog geïnspecteerd. Op basis van haar bevindingen past de aannemer zo nodig de werkwijze aan. De ecoloog was nauw betrokken tijdens het kap- en snoeiwerk, maar komt ook nu nog wekelijks inspecteren. 

Aangepaste planning 

Helaas bleek het plaatsen van de beschoeiing iets meer tijd in beslag te nemen dan ingeschat, omdat de bodem op enkele plekken erg hard was. Ook liepen we een beetje vertraging met het grondwerk op door het natte voorjaar. Zo nu en dan moeten we onze werkwijze iets aanpassen in verband met broedende vogels (voornamelijk ganzen). Alles bij elkaar betekent dat we twee weken later dan gepland klaar zijn met de eilanden (4,5,7,8) en Zomers Buiten (6).  

We ervaren nu tijdens de uitvoering dat recreanten en omwonenden weinig hinder ondervinden van het werk. Dat komt onder meer omdat we plaatselijk werken en er weinig vaarbewegingen zijn. We willen het werk daarom graag de komende weken voortzetten en ook de drie eilandjes in het zuidelijk deel van het meer voorzien van oeverbeschoeiing. Deze stonden oorspronkelijk op de planning voor oktober. Het risico op vertraging door slechter weer is in die periode veel groter. Vandaar dat we deze eilandjes toch op korte termijn al voorzien van oeverbeschoeiingen. We werken daarbij zo veel mogelijk op één locatie tegelijk en beperken de aan- en afvoer tot 2-4 keer per dag.  

De planning ziet er daarmee als volgt uit:  

Locatie en uitvoeringsmaatregelen staat onder dit plaatje beschreven

Download grotere afbeelding: Planning uitvoering KRW-maatregelen Paterswoldsemeer op de kaart 27 mei 2024.pdflink naar pdf bestand

Uitleg bij de planning uitvoering maatregelen op de kaart 27 mei 2024

Locatie 1 – aanleg natuurvriendelijke oevers Noordoosthoek: september – oktober 2024
Locatie 2 – aanleg natuurvriendelijke zone Halve Manen: september – oktober 2024
Locatie C – renovatie steigers en aanleg vissenhotels: februari – maart 2024
Locatie 4 + 5: aanleg natuurvriendelijke oevers eilanden in het midden van het Meer (Lange Drie en De Zweerden): maart – mei 2024
Locatie 6: aanleg natuurvriendelijke oevers langs oever Zomers Buiten: mei – begin juni 
Locatie 7 + 8: aanleg natuurvriendelijke oevers Slakkeneiland en Neerwolde: 1e helft juni
Locatie 10 + 11 + 12: aanleg natuurvriendelijke oevers eilanden zuidelijk deel van het Meer: half juni – half juli
Locatie 14: aanleg natuurvriendelijke oevers achter Zomers Buiten: half augustus – half september, waarbij precieze planning nog volgt 
Locatie 18: aanleg natuurvriendelijke oever Leijenloop: augustus – oktober 2024, waarbij precieze planning nog volgt 
Locaties A + B: plaatsing vissenbossen langs oever bij Scandinavisch Dorp en bij ingang watergang langs het Wilgenpad: oktober 2024