Het gemaal Hoornsedijk is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Gevolgen? Relatief veel technische storingen. Het nieuwe poldergemaal wordt toekomstbestendig. In het ontwerp is rekening gehouden met klink, bodemdaling en klimaatverandering. Het nieuwe gemaal kan bovendien op afstand worden bestuurd vanuit het waterschapshuis.

Het vervangen van poldergemaal Hoornsedijk is een op zichzelf staande KRW-maatregel. De combinatie met het ijzerzandbassin maakt dat deze maatregel bijdraagt aan vermindering van de fosfaatbelasting. Het effect van deze KRW-maatregel op de waterkwaliteit en onderwater plantengroei wordt de komende jaren goed gemonitord.

Door het nieuwe gemaal te combineren met een ijzerzandbassin wordt het geloosde polderwater direct gezuiverd en komt schoon op het Paterswoldsemeer. De reductie van de fosforbelasting als gevolg van deze maatregel op het meer is ongeveer 20%.

Gemaal Hoornsedijk

Gemaal Hoornsedijk

Het huidige gemaal is verouderd en wordt vervangen. Het blijft op de huidige plek staan en zal een gelijk formaat hebben.

Werking ijzerzandbassin

  • Een ijzerzandbassin ziet er uit als een verbreed slotenstelsel waarbij de bodem is afgedekt met een laagje ijzerzand;
  • Op de bodem van deze sloot met ijzerzand wordt een drainagesysteem aangelegd;
  • Door de filtering van het polderwater door het ijzerzand en de afvoer van het schone water door het drainagesysteem naar het Paterswoldsemeer wordt het polderwater tussen de 80-90% gezuiverd van fosfaat.

Inrichtingschetsen ijzerzandbassin

KRW-maatregelen Paterswoldsemeer aanleg ijzerzandbassin:

Natuur Netwerk Nederland (NNN)

Door de ijzerzandbassin op een natuurlijke manier in te richten, is dit goed te combineren met de NNN-doelen.  De ijzerzandbassin wordt onderdeel van de ecologische verbindingszone, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de otter, bever, kleine marterachtigen, poelkikker, heikikker en ringslang.

Aan de oostoever van het meer heeft provincie Groningen een gebied aangewezen als onderdeel van het NNN. Meerweg en Noorddijk worden nu gerealiseerd.

Monitoring

De komende jaren monitoren we het water dat het ijzerzandbassin door het gemaal ingepompt wordt en het water wat het ijzerzandbassin verlaat. Daarmee meten we het effect van het ijzerzandbassin.

'Meer in Balans'

'Meer in Balans' is de naam van de communicatie- en participatieaanpak voor de werkzaamheden aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer; de Meerweg en Hoornsedijk. Hier combineren de provincie en het waterschap hun opgaven op het gebied van natuur en water en werken daarbij nauw samen. Onder de vlag van Meer in Balans communiceren wij hier gezamenlijk over. De naam verwijst naar het in balans brengen van verschillende functies en belangen bij de gezamenlijke projecten. We betrekken omwonenden en gebruikers van het gebied graag bij de planvorming en uitvoering van de werkzaamheden aan de Meerweg en Hoornsedijk.

Veelgestelde vragen gemaal Hoornsedijk en ijzerzandbassin

Heeft u een vraag? Vindt het antwoord in de veelgestelde vragen: