Niet alleen het waterschap, maar ook Prolander in opdracht van provincie Groningen, is druk bezig met werkzaamheden aan het Paterswoldsemeer. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ecologische verbindingszone Meerweg als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Bijdrage aan waterkwaliteit

De werkzaamheden dragen ook bij aan de waterkwaliteitsverbetering in het Paterswoldsemeer. Zo is er een koppeling gemaakt met de Drentsche Aa. Hierdoor wordt er schoner water ingelaten in het Paterswoldsemeer dan vanuit het vuilere Noord Willemskanaal. Tot nog toe was het Noord Willemskanaal de enige bron voor waterinlaat. Ook heeft Prolander natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze dragen bij aan de waterkwaliteit en bieden geschikte paai- en schuilplaatsen aan vissen en kleine waterbeestjes.

Bekijk het filmpje

In dit filmpje vertellen Melanie Bus van provincie Groningen en Christina Schipper van Prolander meer over het project Meerweg: wat hebben ze al gedaan en wat staat er in het voorjaar nog aan werkzaamheden op de planning?