Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelde op 7 maart 2022 het peilbesluit voor het Paterswoldsemeer vast.

Ontwerp-peilbesluit

Het ontwerp peilbesluit ligt van 11 maart tot en met 22 april ter inzage. Je kunt het ontwerp-peilbesluit op twee manieren inzien:

  1. Tijdens kantooruren op het kantoor van waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 in Groningen
  2. Online via paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/peilbesluit

Zienswijze indienen

Je kunt een zienswijze indienen via info@noorderzijlvest.nl
Je kunt reactie geven op het ontwerp-peilbesluit. Dat noemen we een zienswijze indienen. Indienen kan van 11 maart tot en met 22 april. Je stuurt deze ter attentie van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest en met de vermelding: ‘onderwerp: zienswijze ontwerp-peilbesluit Paterswoldsemeer’. 

Het ontwerp-peilbesluit legt het gewenste waterpeil van het gebied Paterswoldsemeer vast

Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in dit gebied. Een peilbesluit legt het gewenste waterpeil van een gebied vast. In een peilbesluit staat ook wat de bandbreedte is van het in te stellen peil. Meer informatie lees je op paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl/peilbesluit