De kaderrichtlijn Water (KRW) bestaat uit drie planperioden. Iedere zes jaar evalueren en rapporteren we. Zo nodig herzien we daarop onze plannen en passen deze aan. 

Planperiodes

 • De maatregelen voor het Paterswoldsemeer uit de eerste planperiode (2009-2015) zijn opgenomen in die voor de tweede planperiode (2016-2021). Deze zijn uitgevoerd. Meer informatie Uitgevoerde maatregelen
 • De maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027) die we samen met de omgeving in 2020 in co-creatie bedacht hebben zijn nu in voorbereiding. Meer informatie Maatregelen in voorbereiding.

Kaderrichtlijn Waterproces opgedeeld in drie fasen

 • Aan het eind van iedere fase wordt het effect van de maatregelen geëvalueerd en gekeken welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn.
 • In 2027 moeten de einddoelen behaald zijn.
 1. Afgerond: Fase 1

  Fase 1 van 2009 tot 2015

 2. Afgerond: Fase 2

  Fase 2 van 2016 tot mei 2022

 3. Momenteel bezig: Fase 3

  Fase 3 van 2022 tot 2027

Uitgevoerde maatregelen (fase 2)

In de tweede planperiode zouden vijf maatregelen worden uitgevoerd. Een van deze maatregelen, het aanleggen van moeraszones in het meer, ging niet door. De overige vier maatregelen zijn bij het opstellen van de Herstartnota opnieuw besproken en opgenomen in deze nota als zijnde uit te voeren maatregelen. Deze maatregelen zijn in mei 2022 afgerond.

Maatregelen in voorbereiding (fase 3)

Samen met vertegenwoordiger van het Paterswoldsemeer hebben we in 2020 gekeken naar alternatieve maatregelen voor moeraszones in het meer. Daarnaast moeten we een paar aanvullende maatregelen nemen om de Kaderrichtlijn-doelen in 2027 te halen. Dit heeft geresulteerd in een maatregelenpakket 2022-2027. Deze maatregelen worden nu voorbereid.

Tijdspad KRW Paterswoldsemeer

Mocht je om een of andere reden het tijdspad niet kunnen lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van het tijdspad stuur een e-mail naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Tijdspad KRW Paterswoldsemeer

Heb je gevonden wat je zocht?