De kaderrichtlijn Water (KRW) bestaat uit drie planperioden. Iedere zes jaar evalueren en rapporteren we. Zo nodig herzien we daarop onze plannen en passen deze aan. 

Planperiodes (fases)

 • De maatregelen voor het Paterswoldsemeer uit de eerste planperiode (2009-2015) en tweede planperiode (2016-2021) zijn uitgevoerd. 
 • De maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027) worden in 2024 uitgevoerd.

Kaderrichtlijn Waterproces opgedeeld in drie fasen

 • Aan het eind van iedere fase wordt het effect van de maatregelen geëvalueerd en gekeken welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn.
 • In 2027 moeten de einddoelen behaald zijn.
 1. Afgerond: Fase 1

  Fase 1 van 2009 tot 2015

 2. Afgerond: Fase 2

  Fase 2 van 2016 tot mei 2022

 3. Momenteel bezig: Fase 3

  Fase 3 van 2022 tot 2027

  Juni 2023 – projectplan Waterwet ter inzage
  Juli/aug 2023 – vervolgonderzoek en vergunningen aanvragen
  Juli/aug 2023 – bestek schrijven
  Aug/sept 2023 – start aanbesteding uitvoering
  Dec 23/mrt 2024 – uitvoering maatregelen

Heb je gevonden wat je zocht?