De Kaderrichtlijn Water (KRW)bestaat uit drie planperioden. Iedere zes jaar evalueren en rapporteren we. Zo nodig herzien we daarop onze plannen en passen deze aan. De maatregelen voor het Paterswoldsemeer uit de eerste planperiode (2009-2015) zijn opgenomen in die voor de tweede planperiode (2016-2021). De maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027) worden nu samen met de omgeving bedacht.

Kaderrichtlijn Waterproces opgedeeld in drie fasen

 • Aan het eind van iedere fase wordt het effect van de maatregelen geëvalueerd en gekeken welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn.
 • In 2027 moeten de einddoelen behaald zijn.
 1. Done: Fase 1

  Fase 1 loopt van 2009 tot 2015

 2. In progress: Fase 2

  Fase 2 van 2016 tot 2021

 3. To do: Fase 3

  Fase 3 van 2022 tot 2027

Maatregelen in uitvoering (2016 -2021)

In de tweede planperiodezouden vijf maatregelen worden uitgevoerd. Een van deze maatregelen, het aanleggen van moeraszones in het meer, gaat niet door. De overige vier maatregelen zijn bij het opstellen van de Herstartnota opnieuw besproken en opgenomen in deze nota als zijnde uit te voeren maatregelen.

Aanvullende maatregelen (2022-2027)

Samen met vertegenwoordigers van het Paterswoldsemeer hebben we de afgelopen maanden gekeken naar alternatieve maatregelen voor moeraszones. Daarnaast moeten we een paar aanvullende maatregelen nemen om de Kaderrichtlijn-doelen in 2027 te halen.

Heb je gevonden wat je zocht?